Studiezalen

Studiezalen creëert de condities waardoor ook kinderen uit kwetsbare wijken het meeste uit zichzelf kunnen halen, hun kansen pakken en volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.