Julia Kids Foundation

Geeft minder bedeelde kinderen de kans veilig en gezond op te groeien, via een eigen huis voor straatkinderen en steun aan een huis voor gehandicapte kinderen in Vietnam.